Betemar Sağlık Tesisleri A.Ş. Özel Betemar Diyaliz Merkezi olarak Kuruluş faaliyetlerinin tamamını kapsayacak şekilde bir organizasyon yapısı oluşturmuştur.(Organizasyon şeması.) Organizasyon yapısı kapsamında tüm birimlerin ve çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanmış, (Görev TanımlarI) Birim Sorumluları belirlenmiştir.